نمایش دادن همه 4 نتیجه

کلید زیمنسی پایه بلند 0103BIG

 • کلید زیمنسی پایه بلند
 • سایز: BIG
 • کد:0103
 • کاربرد:مورد استفاده در قفلهای اهرمی با مغزی کلیدخور زیمنسی

کلید زیمنسی سنگین 069

 • کلید زیمنسی سنگین
 • کد:069
 • کاربرد:تابلوهای برق صنعتی

کلید قفل آلن خور 0105A

مشخصات فنی وکاربردمحصول

 • جنس بدنه کلید: ABS
 • جنس پایه کلید :آهن
 • کاربرد:تابلوهای برق وجعبه های صنعتی

کلید قفل مثلثی 0103A

 • کلید قفل مثلثی
 • کد:0103A
 • کاربرد:قفلهای اهرمی بامغزی کلیدخور مثلثی