نمایش 1–12 از 25 نتیجه

مقره 3P10B

 • مقره شمش گیر
 • کد :3P10B
 • کاربرد:تابلو برق صنعتی

مقره 6P10B

 • مقره شمش گیر
 • کد:  6P10B
 • کاربرد:تابلوبرق

مقره Insulator RO-100-SH

 • مقره کمرشیاردار
 • کد: RO-100-SH
 • کاربرد: تابلوهای برق صنعتی

مقره Insulator RO-200-SH

 • مقره کمرشیاردار
 • کد: RO-200-SH
 • کاربرد: تابلوهای برق صنعتی

مقره Insulator RO-400-SH

 • مقره کمرشیاردار
 • کد: RO-400-SH
 • کاربرد: تابلوهای برق صنعتی

مقره Insulator RO-800-SH

 • مقره کمرشیاردار
 • کد: RO-800-SH
 • کاربرد: تابلوهای برق صنعتی

مقره N375-20KV

 • مقره کمرشیاردار
 • کد: N375-20KV
 • کاربرد: تابلوبرق

مقره N375-33KV

 • مقره کمرشیاردار
 • کد: N375-33KV
 • کاربرد: تابلوهای برق صنعتی

مقره RO25/6

 • مقره آچارخور
 • کد : RO-25/6
 • کاربرد : تابلو برق

مقره RO30/6

 • مقره آچار خور
 • کد : RO-30/6
 • کاربرد : تابلو برق

مقره RO35/6

 • مقره آچارخور
 • کد: RO 35/6
 • کاربرد:تابلوبرق

مقره RO40/8

 • مقره آچارخور
 •  کد : ro40/8
 • کاربرد: تابلوبرق