نمایش یک نتیجه

قفل اهرمی پلی امید 008/1

  • ازجنس پلی امید
  • قابل استفاده درتابلوهای برق ارتفاع بلند و جعبه های بزرگ
  • باقابلیت نصب میله برای قفل شدن درب از 3جهت