نمایش یک نتیجه

قفل مثلثی میله خورMS 730-3

  • متریال زاماک(سرب)
  • کاربرد:تابلوهای برق وجعبه های صنعتی
  • قابلیت نصب میله و تسمه جهت قفل شدن درب تابلواز 3جهت