نمایش دادن همه 2 نتیجه

کلید زیمنسی پایه بلند 0103BIG

  • کلید زیمنسی پایه بلند
  • سایز: BIG
  • کد:0103
  • کاربرد:مورد استفاده در قفلهای اهرمی با مغزی کلیدخور زیمنسی

کلید قفل زیمنسی 0103Small

  • کلید قفل زیمنسی
  • سایز:Small
  • کد:0103
  • کاربرد:تابلوبرق